19 Mart 2009 Perşembe

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK TARIM DERNEĞİ
Sürdürülebilir tarım, genetik Çeşitlilik, toprak, su, güneş ve tarım teknikleri çiftçilerin ekonomik açıdan kendi Tarımsal işletme devam edebilir gibi Tarımsal üretim kaynaklarının kullanılmasıdır.
Ülkemizde endüstriyel alanlarda gelişmeler nedeniyle, hızlı nüfus artışı ve Kentleşme sonucu için, şeklinde iç ve Bölgesel atık, sıvı ve su ve hava kirliliğine neden olan gaz katı olan ortamın temel unsurlarıdır. Hangi Doğa ve Doğadaki Canlılar, Tarımsal alanlara yayılmış tehdit bu zararlı etkileri. Ayrıca bitki üretiminde teknolojik gelişmeler, Gübreleme ve kimyasal maddeler üzerinde tarım arazileri paralel yapılmaktadır. Ancak bu Kimyasallar toprak kirliliğine neden verimliliği artırmak için kullanılır. Bu konu ile ilgili kişi dünyanın dört bir çevrenin Geliştirilmesi için ve Çevre kirliliğini önlemek için toprak verimliliği korumak için dostu tarım sistemlerinin çalışır. Bu yoğun çalışma içinde olan geleneksel tarım sistemlerine alternatif olarak toprak ve ekosisteme olumsuz etkileri vardır Sürdürülebilir ve ekolojik tarım gibi üretim sistemleri için yapılır.
Ülkemizde Tarımsal üretim sürdürmek için, yeni bilgi ve teknolojileri ile çiftçilere destek gerekiyor.
Tarım Sürdürülebilirlik hareketli bir hedef gibidir. Tarımsal üretim biyolojik, fiziksel ve aynı zamanda çiftçilere arazi üzerinde art arda çevresinde yaşayan ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları altında yaşayan değişen kimyasal şartların etkisi altında yapılır. Sürdürülebilir Tarım sistemleri alandan diğerine farklılık ve bir sezon diğerine farklılık aslında.
Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği
Yukarıdaki gerçekleri, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım ass. (1995) Sürdürülebilir tarım sistemleri odaklanan bir Gelecekte üretim planlarında çevre dostu olan kurulmuştur itibaren yeni bilgiler ve bulgular Bilimsel Araştırma ve uygulama sonucu için.
Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım ass., Tarımsal alanlar ve Çevre ile Sürdürülebilir Tarım Ürünleri dostu teknikleri, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak arazi ve 243 60.000 hektar temiz ve sağlıklı tarım ürünleri üretmek için 10 yıldır eğitim faaliyetleri performansı ticari şirketler ile.
Derneği'nin temel amacı:
Amacýyla ve farkındalığı arttırmak için Sürdürülebilir tarım konusunda üreticileri yetiştirmek ve Yöntemleri üretim esnasında hiçbir zarar çevre dostu tarım kullanmaya teşvik etmek. Yapmak için bu amaç ile eğitim ve danışmanlık faaliyetleri doğrultusunda. Derneğin kısıtlı imkanları nedeniyle, görüntüleme ve Yayım hizmetleri yaparken süzme bir.
Derneğin Amaçları aşağıda verilmiştir.
A-ve teşvik etmek, Sürdürülebilir Tarım, Hayvancılık ve üretim teknikleri ve Türkiye'de Kalkınma için GATT ve CAP AB paralelinde Katkıda yayılmaya.
B-ve Çevreyi korumak için) Türkiye'de tarım ekolojik (organik yaymak için, (İyi Tarım Uygulamaları), gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi konusunda eğitim çalışmaları yapmak üzere İTÜ Teşvik (ISO 22000, HCCP ve ISO 9001) ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapmak ve sertifika sanırlar sürdürülebilirliği sağlamak için, laboratuar, atölye ve işyeri kurmak. Üretim, İthalat ve Sertifikalı tohum ve bitki, organik gübre ve biyolojik ürünlerin Dağıtımı yapmak için.
C-AB uyum süreci çerçevesinde İyi Tarım Uygulamaları, Tarımsal Mekanizasyon, modernizasyon ve teşvik, eğitim ve uygulama gerçekleştirmek için / Danışmanlık Hizmetleri tarım teknikleri alanında yapmak gerekli İşletmeler.
D-ve üretmek için (varsa) gerekli itibaren, katılmak için yardım almak ve Vakıf ve yasanın 10. maddesi tanımlanan Kuruluşları ile ortak projeler için küçük çiftçi, üretici ve consumers.To ortak sorunlara Akılcı çözümler uygulamak için 5,253 ve 5,072 hukuk belirtildiği. Yanında Vakfı, Kooperatif, ortaklık, Üretim ve Pazarlama Kuruluşları, sosyal yardım amaçlı tesis etmeyi ve teslim Kulüpleri promosyon ve pazarlar. Eğer bu gibi vakıfların girişimi Müdürü kendi Yönetim Kurulu üyesi olması için gerekli kurulan Vakıflar katılıyorum, için.
E-sağlamak ve / veya Tarımsal üretim, hasat, taşıma, depolama, işleme, paketleme ve Değerlendirme dönemde gerekli hizmetleri girişimi için.
F-kredi, teşvik ve Fon 'programları tarım uygulamaları ve çevrenin korunması için Kamu Kuruluşları ve Uluslararası resmi kurumlar tarafından desteklenen nedeniyle veya dahil etmek ve üye olmak için üye ve Türkiye'de çiftçilerin yararına koşulları sağlamak Uluslararası Kuruluşlar ve Vakıf Federasyon ve konfederasyonlar gibi.
G-Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, kuruluşların Ulusal ve Uluslararası federasyonların Tarımsal alanda kurulmuş gibi bir Müdürü Yönetim Kurulu olarak katılmak.
H-ve üyelerin angajmanları ortak görüş oluşturmak için iletişim yollarını bulun. Periyodik olmayan veya süresiz yayınlar yapmak için.
I-yiyecek, giyecek, diğer mal ve hizmetler, Kısa Vadeli Krediler gibi ihtiyaçlarını sağlamak için bir anket Dayanışma kurmak.
J-, kayıt programları ve üyelerinin çalışmaları için yöntemler geliştirmek için üyeler arasında bilgi alışverişi için.
K-, onlardan faydalanmak için en etkili yolu incelemek için yönetici, büro personeli ve diğer hizmet görevlilerinin dernek çalışan, ofis, atölye ve Laboratuvarları için eğitmek.
L-sürekli, Dernek hizmetlerini geliştirmek için üyeleri ile Tarım Ürünleri hakkında yararlı çalışmalar yapmak, teşvik etmek ve Sözleşmeli tarım ürünlerinin üretimi için üretici Örgütlenme. , Desteklemek, teşvik etmek ve Şirket Kurulması yardımcı olmak ve bu amaçla şirketlerine liderlik.
M-tur, fuar, çay, balo, Seminer, panel, konferans gibi yeni üye kazanmak için üyeler arasında dayanışmayı artırmak ve hizmetlerini tanıtmak yaymak, ulusal ve Uluslararası özellikler katılmak için Toplantılar ve tesisleri düzenlemek için Derneğin amacı.
N-araçları ve tesisleri derneğin amacı nedeniyle yapım için gerekli ekipmanları sağlamak. Dayanışma içinde Ulusal ve Uluslararası fon ve Kurumların bu sağlamak için birlikte olmak.
O-ürünleri Organik Tarım ve Türkiye'de GAP teknik uygulama teknikleri ile üretilen planlanmaktadır için standartlara sertifika AB içinde kabul edilebilir ve Uluslararası sağlamak.
P-ve kurmak için Organik Tarım ve İTÜ tesis Yönetmeliği uyarınca labarotories çalışmak.
R-vermek için kurslar düzenlemek için üretici ve organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ve teknikleri öğretim amacýyla Dernek üyelerine ders. Ve kurslar düzenlemek için vermek eğitimlerini geliştirmek amacı çağındaki çocukların okula dersler.
S-ve yapmak için Tarımsal ürün güvenliği yaymak ve satış geliştirme çalışması için.
T-Tarımsal konularda, İhtisas komisyonları kurmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak için.
U-Türkiye temsilcisi şube veya merkez teşkilatında ek olarak diğer ülkelerde Açmak için.
Ü-Platformları hedef ve Dernek Faaliyetleri veya bu platformlarda dahil nedeniyle kurmak.
Politikalar DÜNYA izlenecektir
Gelişmiş ülkelerin başında Sürdürülebilir tarım başlamıştır 1900's. "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Birliği" ve "Uluslararası Organik Ürün Hareketleri Örgütü" ama birinci ve ikinci dünya savaşı nedeniyle başlamıştır, bu tesisleri durma noktasına geldi. Sonra İkinci Dünya Savaşı tesisleri yeniden başladı. Bugün "Sürdürülebilir Tarım Birliği (SAA)" ABD ve "Uluslararası Organik Ürün Hareketleri İzleme Organizasyonu (IFOAM)" Sürdürülebilir Tarım Almanya'da çalışma Tarımsal üretim, temiz üretim ve temiz ürünleri.
Türkiye 1996 Uluslararası Makarnalık olan "Sürdürülebilir Tarım Çiftçi Dayanışma Derneği" olan Türkiye, 1996 yılında bu konuda çalışma için kurulan tesis çalışmalarında görevini ve 2004 yılında "Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği" yeni görev bakmakta kurulan tamamlandı AB dönem.
Amacýyla, kendi alanındaki konular hakkında bilgi üreten Çiftçiler ve Tüketiciler Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım ile ilgili farkındalığı artırmak ve yayın çalışmaları ile kendi üyeleri, Çiftçiler ve Tüketiciler hizmet, projeler üretmek ve Danışmanlık Hizmetleri vermektedir.
Politikalar TÜRKİYE izlenecektir
Özellikle 1960 sonrasında, Türkiye gelişmekte başlamış olup, Sanayileşme ve Kentleşme. Gelecekte de bu hızla devam edecektir. Haziran ayında, 1992 Çevre ve Kalkınma Konferansı BM Rio de Jeneiro, Brezilya yapıldı. Konferanstan sonra bir deklarasyon "Gündem 21" çıktı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye Gündem 21 Ulusal Çevre Eylem Planı "olan Gündem 21" sorumluluk içinde "ve 1996 yılında bitirdi ve yayınlanan" üzerinde çalışmaya başladı.
Bu proje sonra, "hazırlanması ve Türkiye'nin Ulusal Gündem 21 projesi" yerine Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Hangi üretildiğini ve planlanan BM Ülkelere pazarlama Organik Yöntem Yönetmelikte bu faaliyetleri, TC Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yayınlanan "Üretime" Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazete'de sertifika paralel olarak Tarım Ürünleri ve Belgelendirme Hizmetleri tarafından ürün vermeye başlamıştır ve Türk yabancı ülkelerin şirketler. Organik Tarım Kanun ve Yönetmelikler bu 2004 Aralık ayında, "sonra Tarım Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Türkiye biz bitkisel ürünlerin ihracatında önemli sorunları ile özellikle tarım kimyasalları gibi Karşı Karşıya. Bu etkileri türk bitkisel ürünlerin görüntü olumsuz ve zor gelişmiş Avrupa ülkelerine bahçe ürünlerini satmak için yapar.
Büyük perakendeci kuruluşlar (süper ve hipermarketler) AB ülkelerinde ürünlerin bu ülkelerde üretilen için Asgari Standartları tanımlanmış ve kendi Tüketiciler için sağlıklı tarım ürünlerinin tüketimi sağlamak olarak tarım ürünleri ithal. Protokol EUREPGAP Avrupa Perakendeci Üretici Grubu 1999 yılında hazırladığı adlandırılmış.
Bugün büyük ve süper Hipermarket zincirleri kabul edilir ve bu protokol istedi. Gelecekte yeni bir AB Ülkeleri başta olmak üzere tüm bitkisel ürünlerin ithalatında gerekli bir belge olacaktır.
Bu protokol bizim Üreticiler ve İhracatçılar hızlı tarafından onaylanması gerekiyor ve bu gelişmelere precaution.Parallel almak gereklidir, "İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği" Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2004 Eylül ayında bir Tarımsal üretim hiç sahip yapmak amacýyla yayımlandı çevre, sağlık, zarar, insan ve hayvan , gıda güvenliği saglayan Doğal Kaynaklar, izleme ve tarımın sürdürülebilirliğini korumak.
Türk Standartları Enstitüsü "Tarımsal Ürünler Standart Ekolojik yöntemlerle onun iş programında" 1998-1999 yıllarında Üretim ve Ekolojik Tarım Ürünleri Standartları Komitesi hazırlama komisyonu kurmaya hazırlanıyor koymak onun çalışma devam etmektedir tesisinin.
Temel Faaliyetler Derneği
1-Eğitim, Araştırma, Uygulama Projesi.
2-Yayın ve Danışmanlık, tanıtma ve bilgi verme.
3-ve İyi Tarım Uygulamaları İçin Proje Hazırlama Eğitim.
4-bilinçlendirme Toplantıları ve Çiftçiler ve Tüketiciler eğitim yapma.
5-Gıda güvenliği ve Gıda 2,200 standart üzerinde çalışma.
6-kuran ve üretici birlikleri teşvik etmek için projeler.
7-Fuarı, Sempozyum, Panel ve Kongreler.
8-Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar ve Toplantılar.
A-Yönetim Kurulu: Hamdi DAĞ, Yusuf TUNA, Özer TOPSES Necla BİLGEN Dr Muzaffer Bumin, Mustafa ÖZTÜRK
B-Kurulu Controllors sayısı: Süleyman Bagatur, Başar NACIR, Üzeyir BİLEN
C-Proje Ekibi: Prof Dr Hikmet PEKCAN, Prof Ayşe BAYSAL, Prof Selahattin Mehdi, Öznur ŞAHİN
D-Researt ve Geliştirme Grubu: Mustafa Nevruz Sınacı, Doç. Dr Nermin AKYIL, Mehmet Şimşek, Mustafa KURT
E-Pazarlama Grup: Sürmeli Tarım A.Ş. Bolu-TÜRKİYE
F-Muhasebe Grubu: Turgut ÖNDER
G-Exitention ve Propaganda: Belgin ÖZER
H-Eğitim Goroup: Ülker PAMUK, M. Aşkın Sürmeli, Gül Sürmeli, Nizamettin BEKAROĞLU
P.S. Derneğimiz bir ekolojik - Köy Projesi 450 işletmelerin Oluşan hazırlanıyor