24 Ekim 2012 Çarşamba

STD OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

STD-SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK TARIM VE ÇEVRE DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Dernek Kütük No: 06-105-050
Toplantı Tarihi ve Saati : 14.10.2012/14:00
Toplantı Yeri: Rüzgarlı Cad. No:13/19 Ulus-Ankara
Sürdürülebilir Ekolojik Tarım ve Çevre Derneği’nin I.Olağan Genel Kurul Toplantısı; Derneğe kayıtlı 32 üyeden 22’sinin hazır bulunduğu görülerek ekseriyet sağlandığından toplantıya başlandı. Gündem okundu.
1- Yoklama yapıldı, 32 üyeden 22’sinin hazır bulunduğu görüldü ve açılışı Kurucu Genel Sekreter Hamdi DAĞ yaptı.
2- Toplantı Divanı oluşturulması için adaylar arasından önerilen Ahmet GÜLSEREN Divan Başkanlığı’na, Gönül ŞENGÜL Başkan Yardımcılığı’na, Aynur YAVAŞ Yazman Üyeliğe oy birliği ile seçilerek Divan Kurulu oluşturuldu.
3- Derneğin kuruluş hesapları müzakere edilerek bugüne kadar 67 TL telefon ve iletişim giderlerinin olduğu Genel Kurul’un bilgisine ve oyuna sunuldu ve kabul edildi.
4- Aidatların tespitine geçilerek verilen önergeler üzerine, Tüzükteki 10 TL giriş ve 10 TL yıllık aidat miktarlarının az olduğu üzerinde duruldu ve verilen önergeler üzerine giriş aidatlarının 20 TL, yıllık aidatlarının da 20 TL olarak uygulanması oy birliği ile kabul edildi.
5- 2013 yılı tahmini bütçesi 2.000 TL kabul edilerek, 2014-2015 yıllarına ait tahmini bütçelerinin Yönetim Kurulu’nca yapılması oy birliği ile kabul edildi.
6-  Yönetim ve Denetim Kurulları ve kuruluş dönemi hesapları oy birliği ile ibra edildi.
7- Derneğin Yönetim Kurulu’na verilecek yetkiler görüşüldü. Derneğin yıllık bütçesi kadar borçlanabileceği oy birliği ile kabul edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, üniversitelerce, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalara katılmak, ortak çalışmalar-projeler yapmak, görev almak, üst-eş kuruluşlara, platformlara, ilgili organizasyonlara, birliklere katılma ve kurma yetkisi verilerek; projeler yapmak, yaptırmak, pilot üretim ve uygulamalar yapmak, yaptırmak, katılmak, televizyon-radyo yayınları, programlarına katılmak ve dernek adına görüş bildirmek,  seminer, sempozyum, kongre ve fuarlara katılmak, ilgili işleri yapmak, raporlar hazırlamak, anketler yapmak, yaptırmak ve tüketici-üreticilerle ilgili çalışmalar yapmak, ilgili kurslar, derslikler açmak, bu yönde her türlü eğitimleri planlamak, yapmak ve yaptırmak konularında yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
8-  Seçimlerin açık oylama ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Adaylar soruldu ve seçime geçildi. Yapılan seçim ve sayımlar sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Hamdi DAĞ, Muzaffer BUMİN, Abdulvahap KARATAŞ, Aynur YAVAŞ ve Emin ÖĞÜT seçildiler. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine sırasıyla Güllü SÜRMELİ, Ahmet GÜLSEREN, Tülay ÜNER, Sedat TOPUZ ve Mustafa KURT seçildiler. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Mustafa ÖZTÜRK, Turgut ÖNDER, İbrahim Şimşek seçildiler. Denetim Kurulu yedek üyeliklerine sırasıyla İbrahim SARIER, Abdurrahman KARAASLAN ve Süleyman BAGATUR seçildiler.
9-     Kapanış yapıldı.
Divan Başkanı                                     Başkan Yardımcısı                               Yazman Üye   
Ahmet GÜLSEREN                              Gönül ŞENGÜL                                      Aynur YAVAŞ